yerushalaim shel zahav Cm

ירושלים של זהב

ביצוע מקור- שולי נתן

מילים ולחן - נעמי שמר

עיבוד פלייבק - נחמה שור

Cm סולם דו מינור