תקנון לשימוש באתר האינטרנט /www.nechamashor.site

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון נקבה , ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד המשתמשים באתר

כל רכישה, רישום, גלישה או פעולה באתר מחייבת את הגולשת בתנאי השימוש אלו.

חלק 1 – תנאי שימוש כללים

כללי

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי בחינם או בתשלום לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולשת לשירות אם תפר את תנאי התקנון.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 7. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מקישורים לאתר.

מנוי באתר

 1. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 2. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולשת אשר אינה רשאית להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
 3. ההרשמה בתשלום עבור המנוי, מוצרי המידע והקורסים השונים באתר נועדו לשימוש פרטי בלבד, ואין למסור את פרטי הכניסה לאדם אחר שאינו רשום בתשלום.
 4. מסירת פרטי הגישה האישיים של האתר לאדם אחר לאחר התשלום מהווה עבירה על חוקי האתר ויכולה להסתיים בבית דין ופיצוי כספי.
 5. השתתפות בכל פעילות עסקית מחוץ לאתר מותנת בעמידה מלאה בתנאים כולל תשלום. פעולות שיווק עצמי אסורות בתוך התגובות באתר אלא אם כן הפרטים נדרשו על ידי בעלי האתר.

תוכן המפורסם על ידי הגולשים באתר

 1. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 2. הנך אחראית באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסמי או תעבירי באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
 3. תוכן המפורסם על ידי גולשים הוא באחריות הגולשים, תוכן שאינו מתאים לאתר ימחק, ואף יכול לגרור הסרת המנוי מהאתר ללא החזר כספי.
 4. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת אלא במקומות המותרים באיזור האישי.
 5. הנך מצהירה כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
 6. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ’ט ובין במסגרת “פגישות “אמת”, הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 7. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של מעלה התוכן לאתר. 
 8. אין להעתיק, ולשכפל מידע מהאתר באתר אחר תחת שמך.
 9. אין להעתיק, לשכפל מידע מהאתר באתר אחר גם עם הפניה לאתר הנוכחי מאחר וזה פוגע בדירוג במנוי החיפוש ובזכויות היוצרים של בעלי האתר וכותבי התוכן.
 10. כל אירוע המתועד בצילום בוידאו שהינך מגיע אליו, בעצם ההגעה אתה נותן את הסכמתך לצילום.
 11. כל משלוח של עדות בוידאו או בכתב מהווים את הסכמתך לפרסומם. ניתן לבקש להסירם בעתיד במידה ולא תרצה שהם יופיעו.
 12. כל תגובה הנשלחת במייל או נכתבת באתר יכולה להתפרסם בשמך המלא. תוכל בכל עת לבקש להסיר את הפירסום.

רכישות באתר

 1. תנאי ביטול עסקה, בכל רכישה יש לשים לב לתנאי הביטול המופיעים בעסקה עצמה, ובכל מקרה לא ינתן החזר אחרי 30 יום מעת הרכישה באתר.
 2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-האתר.
 3. אין להציג תכנים מהאתר ללא רשות מפורשת בכתב ,אין להציג תכנים מ-האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 4. אין להשתמש בקבצים הגרפיים באתר.
 5. במקרים מסויימים יתכנו שגיאות הנובעות משימוש במידע מצד שלישי, במידה ונפלה טעות כזאת, אין האתר נושא באחריות לשימושך האישי בתוכן.
 6. התכנים באתר ניתנים כפי שהם ואינם מותאמים אישית לכל אדם. השימוש בתוכן הוא על אחריותך הבילעדית.
 7. הנהלת האתר יכולה לשנות מדי פעם את מראה האתר והתכנים הניתנים בו, כל מוצר מידע או קורס שרכשת ואשר ירד מהאתר, תקבל עליו הודעה מראש כך שתוכל לצפות בהם שוב לפני הורדתם מהאתר, במידה ודבר זה יקרה התוכן יכול להמחק לגמרי בהודעה מראש.
 8. במידה והתשלום על המוצרים לא יושלם הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש ולהוציא אותך מהמערכת הפנימית.
 9. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 10. הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 11. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים.
 12. אספקת המוצרים –  ניתן לרכוש תכני משתמשים ו/או כל שירות אחר המפורסם על ידי צד שלישי באמצעות שימוש בכרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר שיהיה קביל על מפעילת האתר. למען הסר ספק יודגש כי המשתמשים מחויבים למילוי של פרטים מדויקים ונכונים. מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.  מועד השלמת הזמנה. רק אישור עסקה מחברת האשראי יהווה אישור על השלמת ההזמנה אצל מפעילת האתר. לאחר השלמת הרכישה ישלח אישור הזמנה אל כתובת הדוא”ל שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה. לאחר קבלת אישור התשלום מחברת האשראי, תיפתח אפשרות צפיה בלתי מוגבלת בזמן ,בתוכן שרכשת.

הגדרות באתר

 1. איזור אישי – כל המשתמשים הרשומים באתר יקבלו איזור אישי שדרכו הם יוכלו לנהל את הפעילות שלהם באתר.
 2. הפעילות באתר דרך רישום לאתר על ידי שם משתמש וסיסמא אישית, כוללת גישה לקורסים ותכנים יחודיים, כמו כן, לצבירת נקודות והישגים אישיים.
 3. הצגת פרטים אישיים – באיזור האישי החדש ניתן לבחור האם להציג את הפרטים האישיים שלכם לכל ציבור הגולשים, לאלו שרשומים לאתר, או לאף אחד מהם. תוכלו גם לבחור מתוך סוגי התכנים השונים, מה להראות באופן ציבורי. (שאר הפרטים נמצאים במדיניות פרטיות)
 4. התראות באתר ובמייל – באיזור האישי החדש, יש ישנה מערכת התראות פנימיות של האתר כולל דיוורים לתיבת המייל עם התראות על פעילויות שונות באתר. תוכלו לשלוט על איזה התראות אתם מעוניינים לקבל, וכיצד (האם דרך המערכת באתר או דרך המייל או שניהם). אם תבחרו בכך, לא תקבלו עידכונים והתראות בכלל. הרישום למערכת ההתראות הפנימית אינה קשורה בשום אופן לקבלת התכתובת הרגילה דרך חברת הדיוור fluentCRM מערכת ההתראות הינה מערכת נפרדת, והמיילים הנשלחים הם בעקבות הפעילות האישית שלכם באתר כאשר אתם רשומים לאתר.
 5. פרסום תכנים ושיווק אישי דרך האיזור האישי – באיזור האישי החדש תוכלו לפרסם את העסק שלכם, ואת הקורסים שעשיתם. כמו כן תוכלו לפרסם תוכן שמתאים לתנאי השימוש שנכתבו בסעיפים 9, 10, ו11 בחלק הראשון של תנאי השימוש באתר.
 6. כל רישום לאתר בכל צורה שהיא מחייבת אתכם במסירת פרטים אישים מינימליים של אימייל, ותוכלו לבחור גם למסור פרטים אחרים. אם אינם רוצים לתת הפרטים האישיים שלכם תוכלו לגלוש באתר בחלקים הפתוחים שאינם דורשים רישום. ברגע שבחרתם להרשם לאתר באחד הטפסים שנמצאים בו או בטפסים שנמצאים בצד שלישי שמובילים לאתר, אתם מסכימים לתנאי הפרטיות ולתנאי השימוש באתר אלו.
 7. בעת הרישום לרשימת התפוצה באתר, האתר אוסף מידע על זמן הרישום וכן על IP שממנו הרישום התבצע. בכל שאלה לגבי רישום באתר, ניתן לפנות לתמיכה. כל רישום באתר בכל טופס שהוא, וכן מסירת פרטים אישים הינם על אחריות הגולש. ניתן לבקש למחוק את כל המידע מהאתר ומחברת הדיוור בכל עת. (או לבצע זאת בעצמכם דרך האיזור האישי החדש).
 8. מסירת הפרטים בעת הרישום מחייבת את הנרשם, בין אם הוא הכניס פרטים שלו ובין אם הוא מסר פרטים מישהו אחר בשמו (כגון רישום לקורס דרך צד שלישי), במידה וקיבלתם דיוור או התראות למייל ולא נרשמתם תוכלו לבקש מהנהלת האתר את כתובת הIP המדוייקת וזמן הרישום כדי לחפש את מי שרשם אתכם. בדיקת הIP היא באחריותכם ועליכם לפנות למי שרשם אתכם.
 9. רישום לרשימת התפוצה – בנוסף לרישום באתר ישנה אפשרות להרשם לקבלת עידכונים והטבות דרך חברת fluentCRM הרישום לרשימת התפוצה הוא לפי כל החוקים הבינלאומיים למניעת ספאם. ולכן הרישום בטופס באתר הוא באחריותכם הבלעדית. ניתן להסיר את עצמכם מכל אחד מהמיילים הנשלחים במידה וקשה לכם ללחוץ על כפתור ההסרה, תוכלו לבקש מהתמיכה של האתר למחוק את הרישום עבורכם. זוהי מערכת נפרדת ממערכת ההתראות באתר.

כתובת פיזית של העסק: פני קדם, אספר

טלפון לשאלות: 054-5501586

מדיניות פרטיות

אתר זה מתייחס בכבוד לכל מי שמגיע אליו.

תנאים אלו ילמדו אתכם מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר זה ובאתרים נוספים שנמצאים תחת הדומיין www.nechamashor.com .

 1. חלק מהשירותים באתר “עומדת על במה” להלן “www.nechamashor.site” טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תדרשו למסור מידע פרטי ואישי כגון שם, אימייל, ברכישת קורסים ומוצרי מידע אחרים, גם פרטי כרטיס אשראי. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש, בלא מילוי כל הפרטים הנדרשים בהרשמה לא תוכלו להשלים את הרישום לפריטים הטעונים רישום. ברכישת מוצרי מידע וקורסים און ליין, תדרשו גם לפרטי כרטיס האשראי.
 2. . הנתונים אותם תמסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר, ישמרו במערכת בבטחה. אינכם חייבים על פי חוק למסור את המידע אך ללא מסירתו לא תוכלו להשתמש בקורסים המתקדמים ובמוצרי המידע השונים.
 3. . בעת השימוש באתר יצטבר מידע אישי על הרגלי הגלישה שלכם, מוצרים ושירותים שרכשתם, מידע שנתתם בפומבי דרך מערכת התגובות ושאילת השאלות באתר. ההצעות שעיניינו אתכם, הפירסומות שבהם צפיתם, מקום המחשב שבו השתמשתם כשגלשתם באתר, ועוד. השימוש בנתונים האלו כמו גם בנתונים שתמסרו בעת ההרשמה באתר ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות באתר או על פי הוראת כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן:
 • כדי לאפשר לכם להשתמש באתר (פורומים, מערכת התגובות, קורסים, מוצרי מידע שונים ועוד)
 • כדי לשפר ולהעשיר את התוכן שהאתר מציע, ובכלל זה ליצירת תכנים חדשים בהתאם לצרכנות הגלישה של הגולשים כולם באתר.
 • לשם יצירת איזור אישי שבו ירוכזו כל הקורסים ומוצרי המידע שרכשתם.
 • לשם יצירת איזור שבו תוכלו לפרסם את עצמכם והמוצרים שלכם.
 • לצורך רכישת מוצרי מידע וקורסים באתר על ידיכם.
 • בעת הרישום בטפסי הרישום לאתר, תקבלו דיוור מורשה דרך חברת דיוור מסודרת שבה יש לכם אפשרות להסיר את עצמכם בכל רגע נתון.
 • ליצירת קשר איתכם לצורך הצעות רכישה, מצב ההרשמה שלכם, צורך סטטיסטי.
 • מידע שיועבר לצד שלישי לצורך סטטיסטיקה לא יהיה עם פרטיכם האישיים.
 • רישום בטופס לרשימת התפוצה מוגן ואינו עובר לאף גורם שלישי.
 • לשם תיפעול ותקינות האתרים תחת הדומיין www.nechamashor.site

4. המידע שתעבירו לאתר www.nechamashor.site לא יעבור לצד שלישי אלא במקרים שלהלן:

 • רכישת מוצרים של צד שלישי
 • רכישת מוצרים דרך מערכת השותפים באתר
 • אם יתקבל צו שיפוטי להראות את פרטיכם
 • באם תפרו את תנאי האתר
 • במקרה של מיזוג או רכישת האתר על ידי צד שלישי פרטיכם יועברו לצד זה לצורך המשך פעילותכם באתר.

5. קבצי עוגיות- האתר משתמש בקבצי עוגיות שנשתלים במחשב שלכם, לצורך תפעול שוטף, ואיסוף נתונים סטטיסטיים, כדי להתאים את האתר לצרכם האישיים. עוגיות אלו קבצי טקסט שהאתר www.nechamashor.site יוצר לפי פקודת מחשב. חלק מהעוגיות יפקעו בסגירת הדפדפן, ובחלק העוגיות יפקעו לאחר תקופת זמן מסויימת שהוגדה על ידי המערכת. תוכלו למחוק את קבצי העוגיות בכל שלב שתרצו מהמחשב שלכם דרך הדפדפן בלשונית העוגיות. המידע בעוגיות מוצפן והאתר www.nechamashor.site נוקט אמצעי זהירות כדי להבטיח שהאיחסון של האתר יוכל לקרוא את הנתונים הצפונים בהם. אם אינכם רוצים להשתמש בקבצי עוגיות עליכם להגדיר זאת בדפדפן שלכם, יחד עם זאת עליכם לדעת שחלק מהשירותים הניתנים באתר לא יהיו פתוחים עבורכם. לעיתים העוגיות מונעות ממכם להכניס את פרטי הסיסמאות הניתנות על ידי האתר www.nechamashor.site שמרו אותם במקום בטוח ואל תמחקו אותם. בכל מקרה שבו יש צורך תוכלו לשחזר את הסיסמא מחדש.

6. שירותים של צד שלישי, לעיתים יש מערכות באתר של אתרים אחרים, ובמידה ותמסרו את פרטיכם לאתר הנוסף עיינו שם במדיניות הפרטיות שלכם.

7. האתר משתמש בשירותים של חברות שונות לצרכי סטטיסטיקה, המידע הנאסף דרך חברות שונות הוא סטטיסטי וככזה אין מידע אישי עליכם ועל צורת הגלישה הפרטית שלכם. בנוסף באתר מותקנים מערכות פנימיות שאוספות מידע על הפעילות שלכם בתוך הקורסים ובמערכת האתר, כך שהמערכת תוכל לתגמל אתכם בסיום משימה או קורס.

8. אבטחת המידע – האתר https://nechamashor.site/ משתמש במערכת לאבטחת מידע יחד עם זאת הוא אינו חסין לחלוטין מפני פגיעה במידע שנשמר בו.

9. זכות לעיין במידע השמור באתר ובמערכת הדיוור החיצונית – על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

10. האתר אוסף את המידע האישי כדי לתת שירות טוב יותר ולכן:

 • כתובת – נאספת לצורך משלוח מוצרים בדואר במידה ורכשתם מוצר שדורש משלוח.
 • שם ושם משפחה נאספים לצורך תקשורת אישית ולשם הצלבת מידע במידה ונרשמתם בכמה מקומות כדי שנוכל לתת לכם שירות טוב יותר
 • טלפון – נאסף על מנת ליצור קשר טלפוני במידה ויש בעיה ברישום, או לצורך הצעות נוספות.
 • פרטי כרטיס אשראי ברכישה חד פעמית – לא נשמרים במערכת אלא נמחקים מיד לאחר התשלום
 • מנוי בהוראת קבע – במידה ורכשתם מוצר מנוי באתר, ומסרתם את פרטי כרטיס האשראי דרך קארדקום, המידע ישמר באתר חיצוני מאובטח לצורך חיוב חודשי, ניתן לבטל את המנוי החודשי בפניה פשוטה אל שירות הלקוחות. אנא שימו לב שקיבלתם אישור על קבלת המייל וסגירת החשבון ההוראת קבע.

11. כיצד ניתן למחוק פרטים באתר – ברישום לרשימת התפוצה/ לרשימת עידכונים דרך האתר (כגון רשימת עידכון לתגובות או לפוסטים חדשים) תוכלו להסיר את עצמכם בלחיצה על הקישור המופיע בתחתית המייל שאותו קיבלתם מהאתר.  כאשר אתם מפסיקים את המנוי בהוראת קבע, פרטי התשלום נמחקים מהאתר וניתן לעשות זאת עצמאית או לפנות לשירות לקוחות לשם הסרת הפרטים. באיזור האישי שלכם באתר יש לכם אפשרות למחוק את כל הפרופיל שלכם מהאתר כולל כל המידע שנאסף על הפעילות שלכם. במחיקה זו תוסרו גם מכל הקורסים באתר.

12.פרטים אישים (שם, טלפון, אימייל, כתובת) שנמסרו בעת רכישת קורסים דיגיטליים לא ניתנים להסרה סופית כל עוד אתם חברים באתר, אך לא יהיה בהם שימוש אם תבקשו לא לקבל מידע נוסף, ניתן להסיר את כל הפרטים שלכם במידה ותבקשו להפסיק את הגישה לתכנים שרכשתם. במידה וביקשתם להסיר את המידע האישי ועברו 30 יום מרגע הרכישה של הקורס, לא ינתן החזר כספי למרות שהגישה לאתר תחסם, ובעתיד אם תרצו גישה לאותם תכנים תצטרכו לפתוח רישום בתשלום מחדש. לצורך פתיחת הקורסים שרכשתם לשימוש עתידי יש להשאר רשומים באתר.

13. האיזור הפרטי שלכם באתר – באיזור האישי תוכלו להחליט מי יכול לראות את הפרטים שלכם, ואיזה מידע יהיה חשוף. אם תרצו תוכלו להסתיר את כל הפרטים על הפרופיל שלכם באתר מגולשים נוספים. האיזור האישי נועד לתת לכם אפשרות תקשורת עם גולשים אחרים באתר, פרסום המוצרים שלכם, גישה לכל התכנים באתר, וכן מקום אחד שמרכז את כל הפעילות שלכם ומדווח לכם מה עשיתם באתר ואיזה פרסים, נקודות, והישגים הרווחתם בפעילות שלכם באתר ובקורסים במכללה. דרך האיזור האישי תוכלו גם למחוק את החשבון שלכם מהאתר במידה ותרצו שלא להמשיך להיות חברים באתר.

הפעילות שנעשית באיזור האישי יכולה לכלול אחת או יותר מהרשימה הבאה.

 • צבירת נקודות ויעדים דרך פעילות באתר.
 • סיכום כל השאלות והתגובות שהגבתם בפורום הפתוח.
 • פוסטים אישיים שתוכלו לפרסם בהם את העסק שלכם.
 • מידע אישי לתקשורת אתכם אם תרצו שאנשים יפנו אליכם דרך האתר.
 • החברים שאספתם באתר ושאתם בתקשורת אישית איתם.
 • מסרים פנימים לחברי אתר שונים והתכתבויות אישיות.
 • התאמת ההתראות האישיות באתר ובמייל.
 • התאמת הפרטיות שלכם (מי יכול לצפות בתכנים שלכם)
 • מחיקת החשבון לחלוטין מהאתר (מסיר גם את הגישה לקורסים שרכשתם)
 • וכן פעילות עתידית שתתפתח באיזור האישי בעתיד.

כל המידע הזה ניתן להסתרה מהציבור הגולשים אלו שלא רשומים לאתר, ומהחברים באתר לבחירתכם. המידע נשאר גלוי למנהלי האתר גם אם תבחרו להשאיר אותו כפרטי. הוספת הפרטים האישים הינה רשות, ויכולה לעזור לכם לקדם את העסק שלכם, היא לא חובה על מנת לקבל גישה לתכני האתר בתשלום.

14. המידע שנאסף ומפורסם באתר של נחמה שור, כולל המידע שבחרתם באיזור האישי שלא להציג לכולם, נשמר בתוך האתר. רק לצוות האישי של נחמה שור יש גישה לפרטים אלו לצורך מתן שירות לקוחות. הפרטים לא יועברו בשום צורה שהיא לגורם שלישי שלא לצורך שירות לקוחות באתר.

15.אתר /www.nechamashor.site רשאי מדי פעם לשנות את מדיניות הפרטיות שלו, אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים הודעה על כך תנתן בעמוד הראשי של האתר.

16. הבעלים של האתר www.nechamashor.sitef והאתרים הנלווים לאתר זה, היא נחמה שור , פני קדם, אספר, 9096500. לשירות לקוחות ניתן לפנות בטלפון 054-5501586 בשעות העבודה הרגילות או במייל [email protected].